Farmasian opiskelijoille

Ammatilliset unelmat ovat saavutettavissa

Suuri osa farmasian opiskelijoista työskentelee alalla, lähinnä apteekeissa, harjoittelujaksojen lisäksi lomilla ja vapaa-aikana. Onnistunut työkokemus, lyhytaikainenkin, voi myöhemmin ohjata suuntautumista juuri tietyn sektorin työtehtäviin ja vaikuttaa merkittävästi varsinaisen työuran kulkuun.​

Työnantajien tulee ymmärtää opiskelijoiden arvo, sillä he ovat tulevia ammattilaisia, potentiaalisia työnhakijoita ja työntekijöitä. Kun nuorille jää positiivinen mielikuva työstä, työyhteisöstä ja työnantajasta, he todennäköisesti haluavat työskennellä kyseisessä yrityksessä myöhemminkin.

 

Seuraa Täsmä-työpaikkaportaalissamme julkaistavia avoimia harjoittelu- ja työpaikkoja. Saatat löytää osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaisen sekä elämäntilanteeseesi ja urakehitykseesi sopivan työn. 

Urapolullasi

Ole utelias ja avoin uudelle​.
Tee rohkeita päätöksiä ja omia valintoja. ​
Kokeile etenkin totutusta poikkeavaa. ​
Uskalla tehdä asioita, jotka eivät ole helppoja eivätkä yksinkertaisia. ​
Opi virheistä. ​
Kerrytä kokemusta ja ammattitaitoa monipuolisesti. Käytä niitä viisaasti.

Haluaisitko tietää syvällisemmin työkäyttäytymisestäsi sekä -motivaatiostasi ja saada käytännönläheisiä ehdotuksia näiden kehittämiseen?

EASI-kartoitus on työkalu itsetuntemuksen lisäämiseksi. Se antaa tietoa käyttäytymis- ja motivaatiotyylistäsi työssä ja ohjaa kehittämään osaamistasi. Opit tunnistamaan vahvuutesi ja kehityskohteesi. Se voi myös valaista jotain asiaa käyttäytymisessäsi, toiminnassasi ja motivoitumisessasi, jota et ole tiedostanut. ​

EASI perustuu viiden faktorin (Big Five) malliin, mikä on persoonallisuuspsykologian alalla hyväksytyin teoria. Perustyylit ovat Innostaja, Analyytikko, Tukija ja Toimeenpanija. Jos työympäristö tai tilanne muuttuvat, voidaan tuloksissakin havaita muutoksia. Tuloksia verrataan suomalaiseen vertailuaineistoon, mikä on kattava otos työelämässä työskentelevien henkilöiden vastauksia ​

EASI-kartoitus on kaksiosainen sisältäen online-kyselyn verkossa ja tulosten läpikäymisen.