Farmasisteille

Paras palkkio farmasiaan kouluttautumisesta on mielekäs työura

Kautta aikojen farmasistit ovat työskennelleet apteekeissa, mutta kasvavassa määrin myös terveydenhuollossa, lääkeyrityksissä, lääketukkukaupoissa sekä viranomais-, opetus- ja tutkimusorganisaatioissa. Yrittäjäksi ryhtyminenkin on yleistynyt.

Tulevaisuudessa farmasistien monipuolista osaamista tullaan hyödyntämään nykyistä laajemmin ja tehokkaammin uusissa toimintaympäristöissä, työtehtävissä ja rooleissa, joita tähän asti ei ole ollut olemassakaan. ​

Lääkkeiden ja lääkitysten asiantuntijoina farmasistien on helppo työllistyä. Jokaisen soisi löytävän itselleen työpaikkoja, joissa pääsee käyttämään täyttä asiantuntijuuttaan, oppimaan uutta, kehittämään vahvuuksiaan, kehittymään haluamaansa suuntaan ja halutessaan myös etenemään urallaan – nauttimaan työn imusta ja ilosta. ​

Seuraa Täsmä-työpaikkaportaalissamme julkaistavia avoimia työpaikkoja. Saatat löytää osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaisen sekä elämäntilanteeseesi ja urakehitykseesi sopivan työn.​

 

Farmasistien työ on arvokasta ja merkityksellistä

 

On kaksi asiaa, joiden kautta työn arvokkuus ja merkityksellisyys syntyvät: mahdollisuus toteuttaa itseään ja mahdollisuus tehdä työnsä kautta jotain hyvää.

 

Farmasisitit turvaavat ihmisille elämänlaatua, hyvinvointia, terveyttä ja jopa elinaikaa. Heidän ammattitaitonsa ja tekemisensä hyödyttävät ja palvelevat sekä yksittäisiä henkilöitä että yhteiskuntaa. 

Haluaisitko tietää syvällisemmin työkäyttäytymisestäsi sekä -motivaatiostasi ja saada käytännönläheisiä ehdotuksia näiden kehittämiseen? 

EASI-kartoitus on työkalu itsetuntemuksen lisäämiseksi. Se antaa tietoa käyttäytymis- ja motivaatiotyylistäsi työssä ja ohjaa kehittämään osaamistasi. Opit tunnistamaan vahvuutesi ja kehityskohteesi. Se voi myös valaista jotain asiaa käyttäytymisessäsi, toiminnassasi ja motivoitumisessasi, jota et ole tiedostanut. ​

EASI perustuu viiden faktorin (Big Five) malliin, mikä on persoonallisuuspsykologian alalla hyväksytyin teoria. Perustyylit ovat Innostaja, Analyytikko, Tukija ja Toimeenpanija. Jos työympäristö tai tilanne muuttuvat, voidaan tuloksissakin havaita muutoksia. Tuloksia verrataan suomalaiseen vertailuaineistoon, mikä on kattava otos työelämässä työskentelevien henkilöiden vastauksia ​

EASI-kartoitus on kaksiosainen sisältäen online-kyselyn verkossa ja tulosten läpikäymisen.