Yrityksille

Hyvä työnantajayritys näkyy ja kuuluu kauas

Työnantajien kilpailu farmasisteista on kiristynyt. Kilpailussa menestyvät veto- ja pitovoimaiset yritykset, jotka herättävät työnhakijassa kiinnostusta ja vahvistavat tunnettuuttaan alan osaajien keskuudessa sekä sitouttavat työntekijänsä luomalla hyvät edellytykset työnteolle ja mahdollisuudet työssä kehittymiselle.

Täsmä-työpaikkaportaalissa työnantajat ja työntekijät kohtaavat tuloksellisesti ​

Täsmä-työpaikkaportaalimme on luotu farmasian alan työpaikkailmoittelun sujuvoittamiseksi ja keskittämiseksi sekä työpaikkojen löydettävyyden ja työntekijöiden saatavuuden maksimoimiseksi.

1. Ilmoittaminen on kustannustehokasta, joustavaa ja helppoa

 • Valitse tarpeisiisi sopiva perusilmoitus​:
  14 vrk / 50 €  (+ alv 24 %) ​
  28 vrk / 100 €  (+ alv 24 %)​
 • Voit jatkaa työpaikkailmoituksesi esilläoloa ilmoittamalla siitä osoitteeseen hello@panakeia.fi ilmoituksen voimassaoloaikana.
 • Uusi alkava jakso on 28 vrk ja maksaa 50 € ( + alv 24 %).​
 • Täytä ilmoituslomake muilta osin ja lähetä se meille.
 • Liitä halutessasi mukaan kuvamateriaalia.

 

2. Varmistamme, että työpaikkailmoituksesi on laadukas

 • Tarkistamme tekstin ja asemoimme ilmoituksen alustaan sopivaksi.
 • Lisäämme ilmoittajan logon sekä mahdolliset kuvat ja videot.
 • Teemme linkitykset halutuille verkkosivuille.
 • Laadimme somekanaville tulevat ingressit.
 • Hallinnoimme ilmoitusta voimassaoloajan ja päivitämme muutokset tarvittaessa.
 • Pyydettäessä kommentoimme ilmoitustasi ja annamme parannusehdotuksia.

3. Työpaikkailmoituksesi saa näkyvyyttä monikanavaisesti​

 • Julkaisemme ilmoituksen verkkosivustollamme ja somekanavissamme.
 • Julkaisuhetkellä ilmoitus näkyy ilmoituslistan kärjessä.

4. Saavutat oikean kohderyhmän kattavasti

 • Farmasian ammattilaiset ja opiskelijat
 • Aktiiviset ja passiiviset työnhakijat
Ilmoita avoimesta työpaikasta

Itsetuntemus lisää työyhteisön potentiaalisuutta, sitoutuneisuutta ja työtyytyväisyyttä

EASI-kartoitus antaa luotettavan, kattavan ja nykyhetken kuvan henkilön/tiimin/työyhteisön työkäyttäytymis- ja motivaatiotyyleistä sekä vahvuuksista. Se sisältää monipuolisesti käytännönläheisiä ehdotuksia yksilön kehittämisen ja motivoinnin keinoiksi.

EASI on itsetuntemuksen kehittämisen lisäksi työväline, jota voidaan hyödyntää mm.

 • johtamisen ja organisaatiokulttuurin edistämisessä​
 • toimivien tiimien/työyhteisöjen ja sujuvan yhteistyön luomisessa​
 • viestinnän ja kommunikoinnin tehostamisessa ​
 • kehityskeskusteluissa, palautteenannossa ja esimiestyön haastavissa tilanteissa​
 • oppimistavan ja tarvittavan tuen sekä sopivan työympäristön ja –tehtävän löytämisessä
 • ihmisten ja heidän toimintatapojensa ja motivaatiotekijöidensä erilaisuuden ymmärtämisessä vahvuutena

​EASI perustuu viiden faktorin (Big Five) malliin, mikä on persoonallisuuspsykologian alalla hyväksytyin teoria. Perustyylit ovat Innostaja, Analyytikko, Tukija ja Toimeenpanija. Jos työympäristö tai tilanne muuttuvat, voidaan tuloksissakin havaita muutoksia. Tuloksia verrataan suomalaiseen vertailuaineistoon, mikä on kattava otos työelämässä työskentelevien henkilöiden vastauksia ​

​EASI-kartoitus on kaksiosainen sisältäen online-kyselyn verkossa ja tulosten läpikäymisen erikseen työntekijän/tiimin ja esihenkilön kanssa.

Luo EASI:n avulla hyvät edellytykset työnteolle ja mahdollisuudet työssä kehittymiselle. ​Samalla kasvatat potentiaalia, sitoutat henkilöstösi organisaatioon, vähennät työntekijöiden vaihtuvuutta ja vältyt osaajapulalta. ​

Ota yhteyttä – suunnitellaan ja toteutetaan yrityksesi tarpeisiin sopiva kartoitus. 

Ota yhteyttä

Parhaimmiksi koetut yritykset voittavat talentit työntekijöikseen​ ​

Työnantajakuva on osaajien käsitys yrityksestä työnantajana. 

Työnantajakuvatyö puolestaan on aktiivista vaikuttamista työnantajakuvaan sisältäen työntekijäkokemuksen ja sitä koskevan ulkoisen viestinnän. Työnantajakuvatyössä on kyse yrityksen ainutlaatuisuudesta, veto- ja pitovoimatekijöistä sekä erottautumistavoista. Sen tavoitteena on lisätä yrityksen tunnettuutta  ja erityisesti todellisuuteen perustuvaa houkuttelevuutta työntekijämarkkinoilla. 

Lähtökohtia työnantajakuvatyölle:

 • Työnantajalla on vähäinen tunnettuus, jolloin osaajat eivät tiedä yrityksen olemassaolosta tai osaa yhdistää sitä uraansa.
 • Yritys haluaa ajantasaistaa mielikuvia.
 • Työnantajayritys on hyvin tunnettu, mutta se ei herätä tuntemuksia osaajissa eikä työnhakijoissa.
 • Yrityksessä on loistava kulttuuri, ilmapiiri ja työyhteisö, mutta niistä ei viestitä ulospäin.

Jos kilpailu osaajista on kovaa, työnantajakuvatyö on paras tapa lähteä erottautumaan kilpailijoista. 

Yhtä tärkeää kuin on työnantajakuvan luominen ja vahvistaminen on myös siitä viestittäminen ulospäin, jotta työnhakijat tietävät, millaisia yrityksiä ja työyhteisöjä alalla on, ja heidän on mahdollista löytää yritys, joka on sopivin työkulttuuriltaan ja tukee parhaiten henkilökohtaisia uratavoitteita.

​​Vahvista yrityksesi veto- ja pitovoimaisuutta ja kirkasta työnantajakuvaa alan osaajien keskuudessa EB-yritysesittelymme avulla. Mikään ei ole parempi mainos kuin mallillaan olevan yrityksen näkyväksi tekeminen.​

Ota yhteyttä – lisätään yrityksesi näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Ota yhteyttä